Dasar Privasi Charles Monat

 

 

 

 

Sila baca Dasar Privasi ini dengan berhati-hati. Ia menerangkan bagaimana Charles Monat memproses data peribadi tentang anda. Dasar Privasi ini akan dikenakan kepada anda jika anda mendapatkan Charles Monat berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat, jika anda secara tidak langsung mendapat manfaat daripada perkhidmatan tersebut atau jika anda melawat laman web kami. Dengan memindahkan data peribadi atau melawat laman web kami, anda betul-betul bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini.

Ia juga menerangkan hak undang-undang tertentu yang anda ada berkaitan dengan maklumat peribadi anda yang dikendalikan oleh Charles Monat. Polisi ini terpakai bersama dengan mana-mana notis, fasal kontrak dan fasal persetujuan lain yang terpakai berhubung pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh Charles Monat, jika ada.

Charles Monat mungkin dikehendaki menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan undang-undang atau perubahan dalam operasi perniagaannya. Anda boleh mendapatkan versi terbaru Dasar Privasi Charles Monat di laman web Charles Monat (www.monat.com/privacy). Anda boleh menentukan sama ada semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk kepada tarikh terakhir di mana Dasar Privasi ini dikemas kini. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Dasar Privasi kami secara berkala untuk maklumat terkini tentang amalan privasi kami. Sekiranya persetujuan anda untuk perubahan akan dikehendaki mengikut undang-undang yang diguna pakai, Charles Monat akan memaklumkan perubahan dan menanti kebenaran anda.

Dasar Privasi ini dikemas kini pada 14 Oktober 2019.

 1. Siapa di Charles Monat bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi saya?

Charles Monat adalah salah satu daripada broker insurans hayat antarabangsa yang paling dipercayai, menawarkan khidmat nasihat dan pembrokeran. Syarikat Charles Monat tertentu yang bertanggungjawab untuk mengendalikan maklumat peribadi anda berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat akan berbeza-beza bergantung pada lokasi geografi, dan boleh termasuk:

 • Charles Monat Associates AG, Bleicherweg 10, 8002 Zürich, Switzerland (No. CHE-469.487.855), berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Switzerland;

 • Charles Monat Associates Limited, 12/F, Bangunan St. George, 2 Ice House Street, Hong Kong (BR No. 06596473) berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Hong Kong;

 • Charles Monat Associates Pte Ltd, 80 Raffles Place # 26-01 / 02 dan 06, UOB Plaza 1, Singapura 048624 (UEN 200405282G) berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Singapura;

 • Charles Monat Associates AG, Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein (Reg. NO. FL- 0002.511.251-6) berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat dalam atau dari Liechtenstein;

 • Charles Monat Associates LLC, 600 Brickell Avenue, Tingkat 15, PMB 15 Miami, Florida 33131, Amerika Syarikat, jika perkhidmatan disediakan oleh Charles Monat di atau dari Amerika Syarikat;
   

 • Charles Monat Agency Limited, 12 / F, Bangunan St. George, 2 Ice House Street, Hong Kong (BR No. 516122) berkenaan dengan perkhidmatan agensi yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Hong Kong;
   

 • Charles Monat Associates Limited, Colony @ KL Sentral, Pejabat 18, Unit 37-02 (East Wing), Level 37 Q Sentral, No 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Malaysia (Nombor Syarikat: LL15206) perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di dalam atau dari Malaysia;

 • Charles Monat Associates Limited, Unit GV-00-04-03-BC-01-0, Aras 3, Gate Village Building 4, Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Dubai, PO Box 113355, Emiriah Arab Bersatu (DIFC Nombor Berdaftar: 3197) , berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai.
   

Tambahan lagi, beberapa data peribadi juga boleh diproses di entiti induk dalam kumpulan Charles Monat, iaitu Charles Monat Limited (12 / F, Bangunan St. George, 2 Ice House Street, Hong Kong, BR No. 55184) dan Monat Global Wealth Pte. Ltd. (80 Raffles Place # 26-01 / 02 dan 06, UOB Plaza 1, Singapura 048624, UEN 201711561D).

   2. Bagaimanakah Charles Monat mendapatkan maklumat peribadi saya?

Kecuali jika anda berjumpa Charles Monat secara langsung, maklumat peribadi asas anda seperti nama dan butiran perhubungan anda diberikan kepada Charles Monat oleh pihak ketiga yang telah memperoleh persetujuan anda untuk penyediaan maklumat peribadi anda kepada Charles Monat dan telah merujuk anda kepada Charles Monat (misalnya bank atau penasihat kewangan anda).

Charles Monat kemudian akan mengumpulkan maklumat peribadi tambahan secara langsung dari anda, dan juga dari pelbagai sumber yang telah memperoleh persetujuan anda, seperti doktor yang menjalankan pemeriksaan perubatan anda, agensi rujukan kredit, daftar dan pangkalan data yang boleh diakses secara umum, bank anda, majikan anda, dan lain-lain.

Charles Monat mungkin juga mengumpul maklumat peribadi melalui laman web Charles Monat (www.monat.com). Dalam hal ini, kami merujuk kepada Dasar Kuki kami yang berasingan.

Charles Monat juga boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi tanpa persetujuan jika dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai (seperti apabila pemprosesan data peribadi anda diperlukan untuk pelaksanaan kontrak).

Ia tidak wajib bagi anda untuk memberikan semua maklumat peribadi yang diminta oleh Charles Monat, tetapi jika anda enggan memberikan maklumat peribadi anda, penolakan anda mungkin menyekat ketersediaan insurans yang boleh diletakkan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat, atau menjejaskan keupayaan Charles Monat sebaliknya untuk menyediakan perkhidmatannya dengan tepat pada masanya dan memuaskan.

   3. Apakah maklumat peribadi tentang saya yang dikumpul Charles Monat?

Charles Monat mengumpul maklumat peribadi berkaitan dengan anda yang perlu untuk menyediakan perkhidmatan yang anda pinta, perkhidmatan yang anda tidak meminta secara peribadi tetapi untuk diuruskan untuk faedah anda atas arahan anda atau untuk tujuan yang lain yang dinyatakan di bawah. Jenis dan jumlah maklumat yang dikumpul akan berbeza-beza bergantung pada keadaan peribadi anda, tetapi biasanya akan memasukkan kategori maklumat peribadi berikut: 

 • Nama, alamat, butiran hubungan, jantina, tarikh / tempat kelahiran, status perkahwinan, kewarganegaraan, negara tempat kediaman, komposisi keluarga, tanggungan, pekerjaan, hobi, tabiat, dan maklumat demografi seperti yang lain. 
   

 • Pengenal anda seperti nombor akaun bank, nombor keselamatan sosial, nombor pasport, dll.
   

 • Maklumat mengenai kewangan anda, seperti butir-butir pendapatan, aset, pelaburan, hutang, kelayakan kredit, pengaturan insurans yang ada, dan lain-lain.
   

 • Maklumat mengenai kesihatan fizikal dan mental anda, termasuk sejarah perubatan anda.
   

 • Maklumat lain yang Charles Monat diwajibkan untuk mendapatkan atau menyemak alasan undang-undang atau pengawalseliaan, atau Charles Monat perlu mendapatkan untuk membolehkan penanggung insurans memberi anda sebut harga (yang mungkin termasuk maklumat peribadi yang sensitif seperti mana-mana rekod jenayah).
   

Charles Monat akan mengikuti proses yang sesuai dan membuat usaha yang sewajarnya untuk merekod data peribadi yang disediakan oleh anda atau oleh mana-mana pihak lain yang sah bertindak bagi pihak anda secara tepat dalam sistemnya. Charles Monat secara amnya bergantung pada data peribadi yang disediakan oleh anda (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila maklumkan syarikat Charles Monat yang berkaitan jika terdapat perubahan pada data peribadi anda (seperti ketika anda memiliki alamat emel atau nomor telefon baru) dengan menghubungi kami melalui butiran kontak yang diberikan di bawah ini dan ini dengan cara yang tepat pada masanya, mudah dibaca dan lengkap.

Dalam konteks ini, Charles Monat juga merujuk kepada Dasar Kuki yang berasingan.

   4. Mengapa Charles Monat mengumpul maklumat peribadi saya? 

Charles Monat mengumpul, memproses, mengubah, menyimpan dan mendedahkan maklumat peribadi anda terutamanya untuk menyediakan perkhidmatan yang anda pinta, atau perkhidmatan yang anda tidak diminta secara peribadi tetapi perlu disusun untuk manfaat anda atas arahan anda.


Lain-lain tujuan berkaitan di mana Charles Monat mengumpul, memproses, dan mengekalkan maklumat peribadi anda adalah seperti berikut: 

 • Mematuhi keperluan perundangan dan pengawalseliaan yang dikenakan ke atas Charles Monat berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat (seperti peraturan Anti Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan keperluan usaha wajar lain, dalam konteks tuntutan). 
   

 • Meningkatkan atau membangunkan perkhidmatan disediakan Charles Monat, termasuk penggunaan laman web kami.
   

 • Membolehkan kami menilai keperluan anda, membolehkan penanggung-penanggung insurans untuk memberikan sebut harga dan menguruskan polisi-polisi insurans selaras dengan keperluan-keperluan anda (termasuk penilaian profil dan portfolio anda dari semasa ke semasa, nasihat khusus dan pengendalian sebarang tuntutan yang mungkin dibuat berdasarkan polisi insurans).
   

 • Membolehkan pihak ketiga lain yang terlibat dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat atau menyediakan perkhidmatan lain yang menambah perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat (contohnya pengantara lain, pengamal perubatan, penyedia kewangan premium, penyedia sokongan IT, dll) untuk melaksanakan tugasan yang berkaitan.

Selain itu, Charles Monat juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk membuat statistik agregat dan tanpa nama untuk menganalisis, sebagai contoh, tren pasaran bagi produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan insurans. Hasil analisa tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan Charles Monat, dan juga dapat dikongsi dengan pihak ketiga. Walau bagaimanapun, tidak sekali-kali sebarang maklumat peribadi tertentu berkaitan dengan anda atau apa-apa maklumat yang anda dapat dikenal pasti dimasukkan ke dalam analisis. 

Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas boleh terus diterapkan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan Charles Monat telah ditamatkan atau diubah dalam apa cara sekalipun, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah sebarang kontrak dengan anda).

Charles Monat tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan selain dari yang diterangkan di atas tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu (kecuali jika dibenarkan atau diberi kuasa oleh undang-undang). 

Charles Monat tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pemprosesan automatik, termasuk pemprofilan.

   5. Adakah Charles Monat berkongsi maklumat peribadi saya dengan pihak ketiga? 

Charles Monat mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang berikut:
 

 • Ahli lain dari syarikat-syarikat Charles Monat yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penyampaian perkhidmatan yang disediakan oleh entiti Charles Monat yang relevan, termasuk yang menyokong sistem IT dan proses operasi yang menguatkuasakan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat. Sila ambil perhatian bahawa untuk memberikan anda perkhidmatan yang lancar, pejabat Charles Monat yang berlainan boleh mengakses maklumat peribadi anda tanpa mengira negara di mana anda telah mendapatkan Charles Monat, tetapi jika anda mendapatkan Charles Monat di Switzerland, pejabat Miami Charles Monat tidak akan mengakses maklumat peribadi anda melainkan anda ingin dilayan oleh pejabat Miami Charles Monat dan telah mengarahkan kami untuk memberi kesan ini.
   

 • Mereka yang tidak bergabung dengan Charles Monat, tetapi berinteraksi dengan Charles Monat untuk memudahkan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat atau menyediakan perkhidmatan lain yang menguatkuasakan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat, seperti penanggung insurans, penyedia IT, pengantara lain, pengamal perubatan , pihak ketiga (misalnya bank) yang telah merujuk anda kepada Charles Monat, pembekal kewangan premium (yang mungkin berbeza dari bank anda sendiri), mereka yang memberikan perkhidmatan sokongan kepada Charles Monat, dan penasihat profesional anda.
   

 • Mereka di mana Charles Monat, untuk sebab-sebab undang-undang dan peraturan, mempunyai sebarang kewajipan berkongsi maklumat peribadi anda termasuk agensi-agensi pemerintah, badan pengawalseliaan dan penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa cukai dan kewangan, dan pengendali pangkalan data penipuan. Sila ambil perhatian bahawa di mana Charles Monat mempunyai sebarang kewajipan secara sah untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga sedemikian, Charles Monat mungkin dilarang daripada memberi nasihat kepada anda tentang fakta bahawa maklumat peribadi anda didedahkan kepada atau diminta oleh pihak ketiga tersebut. Khususnya, sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang warganegara AS atau pemastautin AS, Charles Monat dan / atau penanggung insurans anda mungkin dikehendaki untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak berkuasa AS di bawah Akta Pematuhan Cukai Akaun Luar Negeri AS.

Dalam hal-hal lain, Charles Monat tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu dan jika mana-mana pihak ketiga lain meminta akses kepada maklumat peribadi anda, Charles Monat tidak akan mematuhi permintaan tersebut tanpa mendapat persetujuan bertulis terlebih dahulu, melainkan Charles Monat dipaksa secara sah  untuk berbuat demikian (misalnya melalui perintah mahkamah) atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang.

Jika Charles Monat terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan atau penjualan semua atau sebahagian daripada asetnya, data peribadi anda boleh dipindahkan kepada orang yang memperoleh atau entiti dan anda akan diberitahu melalui e-mel dan / atau notis utama di laman web kami apa-apa perubahan dalam pemilikan atau penggunaan data peribadi anda, serta apa-apa pilihan yang anda ada mengenai data peribadi anda. 

Sebahagian daripada pihak ketiga tersebut boleh terletak di luar negara penubuhan syarikat Charles Monat yang berkaitan (lihat di bawah).

Setiap kali Charles Monat memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, langkah-langkah dan perlindungan yang sesuai akan diambil.

   6. Adakah Charles Monat memindahkan maklumat peribadi saya ke luar negara? 

Disebabkan jenis antarabangsa perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat dan cara Charles Monat beroperasi, Charles Monat perlu memindahkan maklumat peribadi anda ke seluruh sempadan antarabangsa ke destinasi di mana undang-undang yang mengawal perlindungan maklumat peribadi anda mungkin tidak bersamaan dengan undang-undang yang terpakai di negara kediaman anda atau negara di mana pengumpulan maklumat peribadi anda berlaku. Khususnya, maklumat peribadi anda boleh dipindahkan atau diakses di seluruh sempadan antarabangsa oleh Charles Monat seperti berikut:
 

 • Jika anda melibatkan Charles Monat di luar Switzerland, Charles Monat akan menyediakan perkhidmatan kepada anda dari pejabat-pejabatnya di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Miami, Liechtenstein, Labuan dan Zurich, yang bersesuaian dengan sistem IT yang dihoskan dan diperlihatkan oleh syarikat Charles Monat di Hong Kong dan Singapura. Maklumat peribadi anda yang disimpan pada sistem IT Charles Monat akan dapat diakses oleh penyedia perkhidmatan luaran di Singapura (yang menyokong penyelenggaraan sistem IT Charles Monat). Oleh itu, maklumat peribadi anda boleh: (a) dipindahkan ke Hong Kong, Labuan, Singapura, Switzerland, Liechtenstein dan Amerika Syarikat; dan (b) diakses dari Singapura.
   

 • Jika anda mendapatkan Charles Monat di Switzerland, Charles Monat akan menyediakan perkhidmatan kepada anda dari pejabatnya di Hong Kong, Singapura, dan Zurich, sesuai dengan sistem IT yang dihoskan dan diselenggarakan oleh syarikat-syarikat Charles Monat di Hong Kong dan Singapura. Maklumat peribadi anda yang disimpan pada sistem IT Charles Monat akan dapat diakses oleh penyedia perkhidmatan luaran di Singapura (yang menyokong penyelenggaraan sistem IT Charles Monat). Oleh itu, maklumat peribadi anda boleh: (a) dipindahkan ke Hong Kong, Singapura dan Switzerland; dan (b) diakses dari Singapura. Sila ambil perhatian bahawa anda mempunyai pilihan untuk menerima perkhidmatan anda dari pejabat Miami, Charles Monat, tetapi melainkan anda meminta secara khusus, Charles Monat tidak akan melibatkan pejabat Miami dalam menyediakan perkhidmatan kepada anda (yang akan menyebabkan maklumat peribadi anda dipindahkan ke Amerika Syarikat).
   

 • Tanpa mengira negara ini di mana anda mendapatkan Charles Monat, ia mungkin perlu bagi Charles Monat untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan penerima selain syarikat Charles Monat lain yang berpangkalan di luar negara. Ini biasanya akan berlaku di mana Charles Monat mendekati syarikat insurans yang beroperasi di peringkat antarabangsa untuk mengatur insurans untuk anda. Lokasi penanggung insurans tersebut akan berbeza-beza bergantung kepada pasaran tertentu dan syarikat insurans yang digunakan. Sila ambil perhatian bahawa jika anda ingin mendapatkan polisi yang dikeluarkan oleh penanggung insurans berasaskan AS, maklumat peribadi anda perlu dipindahkan ke Amerika Syarikat tanpa mengira negara di mana anda telah mendapatkan Charles Monat.


Setiap kali Charles Monat memindahkan maklumat peribadi anda ke seluruh sempadan antarabangsa, langkah-langkah dan perlindungan yang sesuai di dalam kawalan Charles Monat akan diambil untuk memastikan pemindahan itu mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.

   7. Adakah maklumat peribadi saya selamat? 

Charles Monat menganggp keselamatan maklumat adalah serius. Kerahsiaan dan maklumat peribadi sulit anda di bawah kawalan Charles Monat akan dilindungi mengikut piawaian yang ketat yang ditetapkan oleh rangka kerja keselamatan maklumat yang tertakluk untuk semua ahli syarikat Charles Monat dan dikuatkuasakan oleh pasukan berdedikasi pakar yang berpengalaman. Penyulitan, anti-perisian hasad, tembok api, sekatan akses kepada sistem fail / premis / sistem IT, sandaran / sistem pemulihan bencana, pemilihan kakitangan yang teliti serta pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan, dasar dalaman, proses dan prosedur untuk mengehadkan akses kepada sistem dan data peribadi yang perlu diketahui dan langkah-langkah teknikal dan organisasi lain yang sesuai akan digunakan untuk mencegah dan mengesan akses, kehilangan, pengumpulan, penyalinan, pengubahsuaian, pendedahan atau kejadian lain yang tidak sah atau tidak sengaja yang mungkin menjejaskan anda maklumat peribadi, tidak kira sama ada data peribadi anda disimpan secara fizikal atau elektronik. 

Charles Monat menganggp keselamatan maklumat adalah serius. Kerahsiaan dan maklumat peribadi sulit anda di bawah kawalan Charles Monat akan dilindungi mengikut piawaian yang ketat yang ditetapkan oleh rangka kerja keselamatan maklumat yang tertakluk untuk semua ahli syarikat Charles Monat dan dikuatkuasakan oleh pasukan berdedikasi pakar yang berpengalaman.

Bagaimanapun, anda harus menyedari, bahawa tiada kaedah penghantaran melalui internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah benar-benar selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, Charles Monat berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa mengkaji dan meningkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

   8. Pengekalan maklumat peribadi saya

Charles Monat tidak akan menyimpan dokumen-dokumen yang mengandungi data peribadi atau menghapuskan cara-cara dengan mana data peribadi itu boleh dikaitkan dengan individu-individu tertentu sebaik sahaja ia munasabah untuk mengandaikan bahawa (a) tujuan yang mana data peribadi dikumpulkan tidak lagi disampaikan oleh pengekalan data peribadi; dan (b) pengekalan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan bergantung kepada undang-undang yang terpakai.

   9. Hak anda

A. Hak akses, hak untuk pembetulan dan hak untuk memadam
 

Anda mempunyai hak untuk mengakses maklumat peribadi anda yang dipegang oleh Charles Monat, dan meminta Charles Monat untuk membetulkan di mana ia tidak tepat atau ketinggalan zaman atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam hal-hal di mana tiada sekatan undang-undang lain wujud.

Diingatkan bahawa Charles Monat mungkin tidak perlu memberi anda akses atau membetulkan atau memadam data peribadi anda mengikut undang-undang yang berkenaan. Jika Charles Monat tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan atau penghapusan yang diminta oleh anda, Charles Monat pada umumnya akan memaklumkan kepada anda tentang sebab-sebab mengapa ia tidak dapat berbuat demikian (kecuali jika tidak diperlukan untuk melakukannya undang-undang yang berkaitan).

Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada permintaan yang sedang dibuat, Charles Monat hanya perlu memberi anda akses kepada data peribadi yang terkandung dalam dokumen yang diminta, dan bukan kepada keseluruhan dokumen itu sendiri.

B. Penarikan balik persetujuan

Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik apa-apa persetujuan yang diberikan atau disifatkan telah diberikan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan oleh Charles Monat. Penarikan balik persetujuan tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum pengeluarannya.

Charles Monat akan memaklumkan kepada anda tentang akibat-akibat yang berkaitan dengannya, termasuk apa-apa akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada Charles Monat.

Sila ambil perhatian bahawa menarik balik persetujuan tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana koleksi, penggunaan dan pendedahan tanpa persetujuan dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang yang berkaitan.

C. Hak untuk menghadkan pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan dari Charles Monat sekatan pemprosesan berikutan undang-undang yang berkaitan contohnya sementara aduan diselesaikan.

D. Hak untuk membantah

Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk memproses data peribadi anda selaras dengan undang-undang yang berkaitan. Charles Monat tidak akan memproses data peribadi anda melainkan jika ia mempunyai alasan yang sah untuk berbuat demikian mengikut undang-undang yang berkaitan.
 

E. Kemudahalihan data

 

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan data peribadi anda yang dihantar kepada anda atau pengawal data lain dalam format yang mudah dibaca mesin yang biasa digunakan.
 

F. Umum

 

Charles Monat akan bertindak balas terhadap permintaan atau pertanyaan secepat mungkin.

Maklumat tersebut hendaklah disediakan secara percuma, melainkan permintaan itu secara nyata tidak berasas atau berlebihan.

Untuk perlindungan data peribadi anda, Charles Monat perlu mengesahkan identiti anda sebelum memproses permintaan anda. Charles Monat akan mengesahkan identiti anda dengan, sebagai contoh, meminta untuk melihat dokumen pengenalan yang relevan. Jika Charles Monat tidak dapat mengesahkan identiti anda, anda tidak akan diberikan akses kepada data peribadi anda.

Laman web kami mungkin termasuk pautan ke laman web lain di mana amalan privasinya mungkin berbeza daripada Charles Monat. Sekiranya anda menghantar maklumat ke mana-mana laman tersebut, maklumat anda dikawal oleh dasar privasi mereka.

Anda sentiasa mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan.

   10. Siapa di Charles Monat boleh saya hubungi tentang maklumat peribadi saya?

Jika anda ingin menggunakan hak anda, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai cara maklumat peribadi anda dikendalikan oleh Charles Monat, sila hubungi Perunding Utama anda pertamanya.

Sebagai alternatif, anda juga boleh menghubungi Pegawai Pematuhan yang tertuju khas untuk Charles Monat dengan apa-apa soalan, kebimbangan, atau aduan yang anda mungkin ada mengenai cara maklumat peribadi anda dikendalikan oleh Charles Monat. Jika anda ingin berbuat demikian, sila hubungi:

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Switzerland
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates AG 
  Bleicherweg 10
  8002 Zürich
  Switzerland
  Tel: +41 44 562 0380
  Emel: dataprotectionCH@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Hong Kong
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Ltd, Charles Monat Agency Ltd dan Charles Monat Limited
  12/F, Bangunan St. George, 2 Ice House Street, Hong Kong 
  Tel: +852 2524 8176
  Emel: dataprotectionHK@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Singapura
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Pte Ltd and Monat Global Wealth Pte Ltd
  80 Raffles Place #26-01/02 dan 06, UOB Plaza 1, Singapore 048624
  Tel: +65 6512 9888
  Emel: dataprotectionSG@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Liechtenstein
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates AG
  Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein
  Tel: + 423 399 03 70
  Emel: dataprotectionLI@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Amerika Syarikat
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates LLC
  701 Brickell Avenue, Ste. #1550, Miami, Florida 33131, USA
  Tel: +1 786 292 1590
  Emel: dataprotectionUS@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Malaysia
  Pegawai Pematuhan Charles Monat Associates Limited
  Colony @ KL Sentral, Office 18, Unit 37-02 (East Wing), Aras 37 Q Sentral, No 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Malaysia
  Tel: +603 2778 6700
  Emel: dataprotectionMY@monat.com

   

 • Jika anda telah mendapatkan Charles Monat di Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai
  Unit GV-00-04-03-BC-01-0, Level 3, Gate Village Building 4, Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Dubai, PO Box 113355, United Arab Emirates
  Tel: +971 4401 9130
  Emel: dataprotectionAE@monat.com

Charles Monat © 2017-2021. Hak Cipta Terpelihara.

FB Icon@2x.png
LinkedIn Icon@2x.png