PENAFIAN & HAKCIPTA

Sila baca maklumat ini dengan teliti. Akses ke laman web adalah pengesahan yang anda faham dan bersetuju untuk terikat oleh semua terma dan syarat ini. Maklumat yang diterbitkan di laman web kami harus digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan tidak boleh diambil sebagai nasihat.

 

 

PENAFIAN

Kami telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung di laman web ini adalah terkini, tepat dan lengkap pada tarikh penerbitan dan kami cuba menyimpan kandungan laman web ini sehingga kini dan betul. Walau bagaimanapun, tiada representasi atau jaminan dibuat (nyata atau tersirat) mengenai kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat tersebut. Kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan, atau apa-apa tindakan yang diambil bergantung kepada, apa-apa maklumat yang terdapat di laman web ini. Maklumat yang diterbitkan di laman web kami harus digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Charles Monat berhak untuk membuat perubahan dan memadam maklumat.

Di samping itu, tiada waranti diberikan kepada kebebasan laman web ini daripada kesilapan, kecacatan, virus atau program jahat atau makro yang lain. Charles Monat berhak untuk menghadkan akses kepada (bahagian) laman web, kerana penyelenggaraan atau sebab lain.

PENAFIAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Sila pertimbangkan persekitaran sebelum mencetak.

Maklumat yang terkandung dalam komunikasi elektronik yang dihantar dari domain monat.com dan mana-mana lampirannya adalah rahsia, mungkin diberi keistimewaan dan bertujuan semata-mata untuk penggunaan individu atau entiti yang mereka ditangani. Sekiranya komunikasi elektronik sama ada secara sengaja atau secara tidak sengaja salah arah kepada individu atau kumpulan selain daripada penerima yang dinyatakan, komunikasi elektronik sedemikian hendaklah dipadamkan. Jika anda bukan penerima yang dimaksudkan, sila hancurkan mesej ini, padamkan sebarang salinan yang disimpan pada sistem anda dan beritahu kepada pengirim dengan serta-merta. Anda tidak boleh menyimpan, menyalin atau menggunakan e-mel ini untuk sebarang tujuan, atau mendedahkan semua atau mana-mana bahagian kandungannya kepada mana-mana orang lain.

Semua mesej yang dihantar ke dan dari syarikat Charles Monat boleh dipantau untuk memastikan pematuhan terhadap dasar dalaman dan untuk melindungi perniagaan kami. Komunikasi elektronik tidak terjamin dan tidak dapat dijadikan jaminan bebas kerana mereka boleh dipintas, dipinda, tiba terlambat, tidak lengkap, diubah, hilang atau dimusnahkan. Selain itu, walaupun kita mengambil semua langkah yang munasabah dan lazim untuk memastikan bahawa komunikasi elektronik keluar bebas daripada jangkitan virus, jangkitan tersebut tetap menjadi kemungkinan.

Sesiapa yang berkomunikasi dengan kami melalui komunikasi elektronik diambil untuk menerima risiko ini dan pengirim tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan mesej ini dan tidak mempunyai liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh pengguna yang timbul sebagai hasil penghantaran e-mel. Kandungan sebarang komunikasi elektronik yang ditujukan kepada pelanggan kami adalah tertakluk kepada terma perniagaan biasa kami; apa-apa yang tidak berkaitan dengan perniagaan rasmi syarikat itu tidak diberikan atau disahkan olehnya.

PAUTAN

Sekiranya pautan ke laman web bukan syarikat yang tidak diberi kuasa oleh kami, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk kandungan laman web yang dipaut itu termasuk sebarang produk, perkhidmatan atau barangan lain yang ditawarkan melalui laman web tersebut.

 

 

NOTIS HAKCIPTA

Kandungan laman web ini adalah milik kami dan tertakluk kepada hak cipta dengan semua hak cipta.


Anda boleh memuat turun atau mencetak bahagian individu laman web untuk kegunaan peribadi dan maklumat sahaja, dengan syarat anda mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain. Anda tidak boleh menghasilkan semula (secara keseluruhan atau sebahagian), mengubahsuai, menyusun semula, membongkar atau menghantar atau menggunakan apa-apa tujuan komersial apa-apa maklumat dari laman web ini tanpa menghubungi kami dan mendapatkan persetujuan bertulis terlebih dahulu kami.

Charles Monat © 2017-2021. Hak Cipta Terpelihara.

FB Icon@2x.png
LinkedIn Icon@2x.png